จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มี.ค.

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/03/2565
1,694 View