จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยวิธีการคัดเลือก

พ.ย.

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยวิธีการคัดเลือก

05/11/2564
3,574 View