จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/09/2565
5,165 View