จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17และ 32 ที่ทำการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกาศเชิญชวนรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17และ 32 ที่ทำการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/09/2561
465 View