จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผ่านสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิ.ย.

ประกาศเชิญชวนจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผ่านสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28/06/2561
456 View