จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีสปอร์ต โดยวิธีคัดเลือก

พ.ย.

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีสปอร์ต โดยวิธีคัดเลือก

05/11/2564
3,660 View