จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารพร้อมติดตั้งและขนย้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารพร้อมติดตั้งและขนย้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/09/2561
461 View