จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนงานจ้างพัมนาระบบอินทราเน็ต สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.พ.

ประกาศเชิญชวนงานจ้างพัมนาระบบอินทราเน็ต สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/02/2561
466 View