จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจ้างบริการด้านการประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิ.ย.

ประกาศเชิญชวนจ้างบริการด้านการประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/06/2561
458 View