จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

พ.ย.

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

05/11/2564
3,596 View