มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ก.ย.

สาขาวิชาชีพการกีฬา

24.09.2561
38,943 View

 

กระแสการเสริมสร้างสุขภาพประชากรด้วยการกีฬาและการออกกำลังกาย ทุกประเทศให้ความสนใจต่อสุขภาพโดยเฉพาะประเทศไทย รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา การแข่งขันกันเป็นผู้นำด้านการกีฬาและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬานั้นถูกนำมาใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาโครงสร้างของร่างกายพร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการกีฬา เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จทั้งชื่อเสียงและรายได้การนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและใช้ความสำเร็จด้านการกีฬาสร้างความโดดเด่นของชาติผ่านกลไกลด้านการกีฬา ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจกีฬาที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้การกีฬาแปรเปลี่ยนเป็นธุรกิจและเกี่ยวพันกับผลประโยชน์จำนวนมหาศาลทั้งในมูลค่าทางการตลาดของไทยและและของโลก
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/SPT