มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ม.ค.

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

15.01.2564
36,235 View

การเชื่อมเป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลหะ การเชื่อมงานหรือโครงสร้างที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่นโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม หอกลั่นน้ำมัน ถังรับแรงดันสูง แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล เรือเดินสมุทร มีมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ ในอุตสาหกรรมมีการเชื่อมในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใต้น้ำ, การเชื่อมในพื้นที่อันตราย เช่น ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่, ภายในโรงงานผลิตสารเคมี และวัตถุไวไฟ การเชื่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องการทำงานของกระบวนการเชื่อมเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าหรือเปลวไฟ จึงเสี่ยงต่อการเผาไหม้และเพลิงไฟ รวมถึงอันตรายต่อร่างกายและส่งผลเสียต่อสุขภาพหากขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เช่น กระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน, ฝุ่นละออง อาชีพช่างเชื่อมจึงเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ทักษะและความชำนาญ ช่างเชื่อมทุกคนจึงต้องผ่านการทดสอบและได้รับใบรับรองฝีมือตามระดับสมรรถนะ ซึ่งทำให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอาชีพสามารถแข่งขัน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล สามารถปฏิบัติงานเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/WEL