มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

มิ.ย.

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

21.06.2559
38,354 View

 การบริหารทรัพย์สินเป็นอาชีพที่เกี่ยวพันกับกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยกว่าร้อยพันชีวิต จึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า บุคลากรที่จะทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินต้องมีความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอแก่การเข้ามารับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานทรัพย์สินจำนวนมาก ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรทางด้านบริหารทรัพย์สิน นอกจากจะช่วยสร้างมาตรฐานในการทำงานของบุคลากรแล้วยังช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้บริหารทรัพย์สินในต่างประเทศที่จะเข้ามาทำงานในกลุ่มอาชีพนี้ในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ASM