มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

มิ.ย.

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

20.06.2559
33,679 View

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mold and Die Industry) เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมของเด็กเล่น อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมเซรามิกส์ เป็นต้น ทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษยชาติตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งแม่พิมพ์ที่นำมาใช้จึงมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัสดุ เช่น แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์แก้ว และอื่นๆ
เนื่องจากแม่พิมพ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีรูปร่างเหมือนๆ กัน ได้ครั้งละจำนวนมากๆ ทำให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันสูงในแต่ละอุตสาหกรรม ประเทศที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี ไต้หวัน ล้วนใช้ฐานความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/MLD