ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

เม.ย.

E-Workforce Ecosystem Platform รู้จักแล้วดีนะ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

15.09.2565
5,515 View

มาทำความรู้จักกับบริการดีๆ E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE Platform ที่รวมข้อมูลด้านกำลังแรงงานที่เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไว้บนโครงสร้างเดียวกัน เป็นการร่วมมือกันกว่า 50  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน มีฟังก์ชันหลากหลายระบบ เหมาะทั้งพนักงานทั่วไป และองค์กรภาคธุรกิจ  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.ewe.go.th