ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

เม.ย.

ที่นี่...มืออาชีพ Professional X coach ตอนภูเก็ตเมืองแห่งมืออาชีพด้วยระบบ ISO/IEC 17024

20.07.2565
8,366 View

ทำไมวันนี้ภูเก็ตจึงถูกเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งมืออาชีพ และระบบ ISO/IEC 17024 กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพจึงสามารถสร้างเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งมืออาชีพตัวจริง? หาคำตอบได้ในที่นี่มืออาชีพ Professional X coach