ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

ก.ค.

ทุกคนเป็นมืออาชีพตัวจริงได้

11.08.2563
2,521 View

ทุกคนเป็นมืออาชีพตัวจริงได้ เพราะเราคือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนทุกมาตรการ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม และ การศึกษา มาร่วมเป็นมืออาชีพกับเรา “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ... ที่นี่ มืออาชีพ”