กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

ติดตามคำขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

2023-10-21 16:10:36
117 View
โดย อภิวัฒน์ คำเสน

ติดตามคำร้องขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพได้ในช่องทางไหนครับ

 • ความคิดเห็นที่ 1
  09/11/2566 16:20 โดย เสาวณีย์ ไกรนุกูล

  ผ่านการทดสอบการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จาก CB-0176-A บริษัท เออาร์ไอที จำกัด สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3

  เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่า ใบประกาศนียบัตร จะได้รับเมื่อตอนไหนคะ 7 เดือนแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องมีขั้นตอนต่ออย่างไรหลังจากที่ผ่านแล้ว เพื่อจะได้รับใบประกาศนียบัตรฯ  ขอทราบข้อมูลด้วยนะคะ

 • ความคิดเห็นที่ 2
  09/11/2566 16:18 โดย เสาวณีย์ ไกรนุกูล

  ผ่านการทดสอบการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จาก CB-0176-A บริษัท เออาร์ไอที จำกัด สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3

  เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่า ใบประกาศนียบัตร จะได้รับเมื่อตอนไหนคะ 7 เดือนแล้วนะคะ