กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

ความแตกต่างระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2023-02-02 09:48:31
730 View
โดย ชลลดา อัมรินทร์

สอบถามค่ะว่า ขอบเขตการทำงาน บทบาท อำนาจหน้าที่  กลุ่มเป้าหมาย หรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความแตกต่างกันอย่างไร

 • ความคิดเห็นที่ 1
  09/11/2566 16:37 โดย เสาวณีย์ ไกรนุกูล

  สอบผ่านพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำ และตารางทำการ (ระดับ 1 ) จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ แล้ว ไม่ทราบว่า
  1. สามารถนำใบสมรรถนะพร้อมประกาศนียบัตร มาเทียบกับคุณวุฒิวิชาชีพได้ไหม คะ
  2 หากได้ จะต้องทำอย่างไรคะ จะได้เป็นโอกาสให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านแล้วเพื่อจะได้นำหลักฐานนี้ไปสมัครงาน โดยได้ทั้งสถาบันฝึมือแรงงานแห่งชาติพร้อมคุณวุฒิวิชาชีพ ขอบคุณคะ 

 • ความคิดเห็นที่ 2
  01/03/2566 16:08 โดย TPQI Admin

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 2 หน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกัน คือพัฒนากำลังแรงงานของประเทศนำไปสู่การจ้างงานกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมผลักดันให้กำลังแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงการผลักดันให้คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับในระบบการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน

  ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการเชื่อมโยง มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ในอาชีพใดบ้าง เช่น รายละเอียดสมรรถะ วิธีการประเมิน หรือทดสอบให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่านการทดสอบ ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วย นอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันให้ผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถยื่นขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะได้ ซึ่งจะได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานต่อไป