แชร์เว็บนี้

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา วิชาชีพ สถาบันฯได้นำร่องในการรับรององค์กรฯทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานเชฟไทย ยกระดับเทียบเคียงสู่สากล

(วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ William Angliss Institute (ออสเตรเลีย) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านการประกอบอาหารสู่มาตรฐานนานาชาติ

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม